Macedonia The Land Of …

  Таму во една далечна земја каде Семоќниот ја завршил половина од работата и за многу нешта не се знае дали се дело на природата...

ПЕШТЕРНИТЕ ЦРКВИ ВО МАКЕДОНИЈА

  или можност за спиритуален туризам Македонија е библиска земја со огромно богатство на цркви, манастири, лековити води и чудотворни икони. Бројот и разноликоста на преку...

Моето патешествие низ Мала Азија со студентите по архитектура

  Пред извесно време имаше една емисија на SKY NET Телевизија во која на покана од новинарката Александра Соколовска зборував за релацијата помеѓу домашниот туризам...

Сунетот на Исус Христос

Можеби е ова термин кој повеќето од вас ќе ве збуни, но секако е јасен исто како и оној оригиналниот - Обрезание на Исус...

Камените рози од Македонија – пештерски ситем Алилица

Ова се едни од најубавите сталактити во Република Македонија т.н. Камени рози кои се наоѓаат во пештерата Алилица, с. Тресонче, Западна Македонија. Планинскиот масив Бистра...