Дома Светот од камен Текстови за литика

Текстови за литика

Научно-популарни текстови за литички материјал:

Палеолит (1) – зошто пештери и поткарпи? – http://goo.gl/yv3uNQ

Палеолит (2) – седиментите во пештерите и промените на климата – http://goo.gl/E7Ii4J

Палеолит (3) – како до мултидисциплинарен приод – http://goo.gl/HHTO43

Преглед на хоминидите и алатките кои ги користеле во палеолитот – http://goo.gl/66YJaC

Експерименти: Автентична копија од неолитска тесла – http://goo.gl/tUygpB

Абразивните алатки во вашиот дом – http://goo.gl/AGNWo

Мојата куќа од коски на мамути – http://goo.gl/ClH7rj

Атлатл – http://goo.gl/6D2n0p

Знаците на сите времиња и примената на невропсихологијата во археологијата – http://goo.gl/1kPlnF

Чистење и конзервација на праисториските камени алатки- http://goo.gl/bT1VEU

Од вулканска бомба до мелница – http://goo.gl/lQkXbi