Дома Археологија Кокино, мегалитските глупости и непостоечките култури – Дел 2

Кокино, мегалитските глупости и непостоечките култури – Дел 2

4,478 views
1

Појаснување ВТОРО – Зошто НЕ! за Културата Кокино

За терминот “култура” може да се прочитаат најразлични толкувања во зависнот од разгледуваниот проблем и дискурсот кој го има истражувачот. Кога се зборува за култура во археолошки смисол на зборот, овој термин се поистоветува со територијален, хронолошки, економски, технолошки и стилски хомогени материјални остатоци од една заедница. За да се дешифрира и дефинира една култура во простор и во време, треба да се исполнат многу услови (меѓусебни врски, социјален, идеолошки поредок, односот со други култури) а тоа најмногу зависи колку и во која мера се сочувале материјалните ракотворби, т.е. артефактите. Квантитетот на предмети од еден археолошки локалитет, или од еден негов дел (зависи од обемот на ископувањата) претставува само една збирка и воопшто не го дефинира терминот култура ниту во најелементарната формулација.

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=776E576C26EA3C4DBB1565505B66D984

Utrinski Vesnik via kwout

Кога се зборува за праисторијата, со терминот цивилизација се изначуваат периоди во кои се случиле позначајни економски, технолошки и социјални промени, често од глобален карактер (египетска цивилизација, меспопотамска, минојска цивилизација). Понекогаш овој термин се поиствоветува со значењето на поимот култура, кој всушност претставува прецизно дефиниран културен идентитет на одредена друштвена заедница пресликан во материјалните предмети кои тие ги употребувале и ги оставиле зад себе како доказ за едно време.

За култура може да се зборува само доколку се согледаат сите аспекти на материјалните остатоци кои се препознатливи и единствени за некоја заедница, а внатре во неа се униформни (со горе-долу непроменлива форма) и можат да се пратат во текот на долг временски период. Понекогаш предметите кои ја дефинираат културата се тешко воочливи, што секако зависи од тоа колку временски, територијално и пред се материјално, се зачувале. Изгледот на предметите може да варира во време и во простор, а нивната трансформација или варијација практично го одбележува изчезнувањето на една култура.

Кога сите овие карактеристики ќе се применат во просторните варијации, може да се зборува за културна група, или можеби регионална варијанта која се создала во рамките на истата културна група. Но пред се, за да дефинирате една култура морате да имате доволно добро зачувани, дефинирани типолошко-технолошки карактеристики на предметите кои опстанале долг временски период. Сето тоа да биде потврдено со испитувања од неколку независни научни институции или истражувачи, повеќе пати преиспитано и дефинирано, за да биде конечно како предлог потврдено во науката. Некогаш за тоа се потребни години, а честопати и децении.

Како што знаеме археологијата е (наука за мртвите работи). Но покрај тоа постојат и голем број на пропратни елементи кои на изглед се чинат дека не се дел од ,,вистинската археологија”. Понекогаш тие демонстрираат значаен придонес да разбереме каков бил животот на луѓето во минатото. Еден археолог не треба само да се бави со проучување на артефактите, туку и со комплетниот локалитет, неселба и средствата кои го одржуваат во живот тој локалитет (заедница), т.е. таа населба. Оваа студија вклучува неколку компоненти како: гео-археологија, археоботаника, археозоологија и археометрија.

Доста често, за да се добијат порелевантни резултати, овој тип на анализа бара многу труд и тимска работа на повеќе профили на истражувачи. Затоа пак податоците кои се добиваат при тоа, ни покажуваат различни асоцијации и можат да истакнат некои значајни резултати. За жал во македонската археологија ова прашање засега е запоставено и не му е посветено потребното внимание.

Споредувањето на една археолошка култура (на пример Минојската) со друга за која треба да бидат дополнително откриени материјални докази за да се дефинира (како предложената Кокино), не спаѓа во доменот на науката. Навистина е доволна тезата дека Кокино можеби бил праисториска (не мегалитска) обсерваторија, но да се каже дека бил направен од се уште недефинирана култура е навистина шпекулативно и крајно непоштено. За да нешто направите, претходно не бе требало да постои во природата, а според геолошките истражувања Кокино како локација се наоѓа на истото местото уште од доцниот плиоцен, додека карпите и престолите не се ништо друго туку зацврсната лава во каналот на еден помал вулкан.

Продолжува

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Внеси го тука твоето име