Наследството под булдожери: или, како ги снемува културните ресурси од минатото на еден град