Home Проекти Принципи во археологијата

Принципи во археологијата

Во 2010. ја направив научната реценија на обемната книга “Принципи во археологијата” од Даглас Прајс на македонски јазик. Се работи за еден од проектите на Владата на Република Македонија за збогатување на книжниот фонд во областа на повеќе науки, и во оваа книга со сопствени познавања од областа на археологијата, а посебно со познавања од камените индустрии, на мое лично ангажирање, особено беше посветено внимание на адекватниот превод и лектура во делот за анализа на камените алатки.

Димитровска Василка – Вовед во анализа на каменот

Издавач на оваа книга е “Нампрес” од Скопје и освен во библиотките, за жал книгата не е достапна во книжарниците за купување и за консултација.