Блогери-истражувачи, посебно скопјани, дали знаете каде во вашиот град се наоѓа т.н. Феудална Кула илити позната како Беговската кула? Кулата е четиристрана градба, подигната на три ката што внатрешно биле поврзани со скали. Како материјал за нејзината изградба бил употребен...
Текстот е публикуван во книгата - В. Димитровска, 2008, Археолошки дневник, Аквариус, Скопје, 5-8. Археологијата примарно е наука која се занимава со реконструкција на далечното минато. Меѓутоа луѓето кои живееле во минатото, своето совремие не го доживувале на тој...
Локалитет ,,Градиште” – Таор По трагите на ,,Изгубениот град - Iustiniana Prima ” ? МИТ ИЛИ СТВАРНОСТ Местоположбата на археолошкиот локалитетот ,,Градиште” – с.Таор се наоѓа на 20 км југоисточно од Скопје. За прв пат е откриен пред повеќе од сто години...