Вовед во научна анализа на камените алатки – http://goo.gl/WMjjAG

Димитровска Василка – Вовед во анализа на каменот;

Камена индустрија са неолитског локалитета Руг Баир – Република Македонија - http://goo.gl/pZ8Gd

Димитровска Василка – Камена индустрија са неолитског локалитета Руг Баир – Република Македонија