ФЕУДАЛНАТА КУЛА ВО СКОПЈЕ

  Блогери-истражувачи, посебно скопјани, дали знаете каде во вашиот град се наоѓа т.н. Феудална Кула илити позната како Беговската кула? Кулата е четиристрана градба, подигната на три ката што внатрешно биле поврзани со скали. Како материјал за нејзината изградба бил употребен бигор, а во најгорниот дел била користена тула, поставена во форма на запци. Во кулата се влегува од север, а...

Археологија на идентитетот

Текстот е публикуван во книгата - В. Димитровска, 2008, Археолошки дневник, Аквариус, Скопје, 5-8. Археологијата примарно е наука која се занимава со реконструкција на далечното минато. Меѓутоа луѓето кои живееле во минатото, своето совремие не го доживувале на тој начин. За нив тоа било исто како што ние денешницата не можеме да ја разбереме како дел од нашата современа...

По трагите на ,,Изгубениот град – Iustiniana Prima ” ?

Локалитет ,,Градиште” – Таор По трагите на ,,Изгубениот град - Iustiniana Prima ” ? МИТ ИЛИ СТВАРНОСТ Местоположбата на археолошкиот локалитетот ,,Градиште” – с.Таор се наоѓа на 20 км југоисточно од Скопје. За прв пат е откриен пред повеќе од сто години од англискиот патеписец Arthur Evans, кој на местото на античкиот град Scupi го препознал се уште изгубениот град IUSTINIANA PRIMA,...