ICE AGE II

  "Ледена доба: Топењето" Се сеќавате на симпатичниот опосум, малото предисториско животно слично на верверица од анимираниот филм "Ледена доба"? На неговите пријатели-предисториски животни, мамутот и тигарот, кои им го враќаа бебето на луѓето кои се селеа поради    топењето на...
  Блогери-истражувачи, посебно скопјани, дали знаете каде во вашиот град се наоѓа т.н. Феудална Кула илити позната како Беговската кула? Кулата е четиристрана градба, подигната на три ката што внатрешно биле поврзани со скали. Како материјал за нејзината изградба бил употребен...
Текстот е публикуван во книгата - В. Димитровска, 2008, Археолошки дневник, Аквариус, Скопје, 5-8. Археологијата примарно е наука која се занимава со реконструкција на далечното минато. Меѓутоа луѓето кои живееле во минатото, своето совремие не го доживувале на тој...