Home Културен живот

Културен живот

Списанието за култура, уметност и општествени прашања “Културен живот”, во своите печатени изданија поместува теми и дилеми од областа на литературата, поетиката, постмодерното поимање на денешнината… страници посветени на различни култури … дел за филмската уметност, издавачка дејност и драмска библиотека. Во зависност од финансиите, списанието с епечати еднашка до два пати годишно, или само како двоброј.

Од 2008та година започна моето партиципирање во Културен живот, како автор но и како човек кој несебично и помага на редакцијата во поглед на пријавување, собирање на текстови, како и публикување на сопствени авторски трудови. Како годините минуваа, бројот на моите текстови во Културен живот се зголемуваше, и тука се поместени сите написи по хронолошки редослед, заради архивирање.

За сите заинтересирани, списанието Културен живот може да се купи по цена од 200 мкд во книжарниците ‘Или Или’ и ‘Табернакул’ или да се нарача директно кај мене.

Мои текстови во Културен живот

1. Блог-Археологија, создавање извори на знаење со отворен пристап
2. Дајте ми два три-податока и јас ќе ви конструирам вистина
3. Зошто македонските археолози треба да публикуваат на Интернет под лиценцата на Криејтив Комонс
4. Приказните што ги открива македонската археологија
5. Цоцев Камен – нешто повеќе од само обична карпа!
6. ФОТО-ЕСЕJ: jавниот простор како културно наследство
7. Културна трансгресија на етничкиот идентитет
8. Наследството под булдожери: или, како ги снемува културните ресурси од минатото на еден град